Walimatul Urus
Wedding Invitation
Walimatul Urus
Wedding Invitation
Wedding Invitation
Walimatul Urus
kerawang 2

Adam

&

Hawa

kerawang 3
Sabtu
25•12•2021
Saturday
25•12•2021
Sabtu | Saturday
25•12•2021
Saturday | Sabtu
25•12•2021
Dengan penuh kesyukuran kami
With great pleasure we
Dengan penuh kesyukuran kami
With great pleasure we
With great pleasure we
Dengan penuh kesyukuran kami
Menjemput yang berbahagia
Tan Sri/Puan Sri/Dato' Seri/Datin Seri/
Dato’/Datin/Tuan/Puan/Encik/Cik
ke majlis perkahwinan
putera kami
Cordially invite you to join us at the Wedding Reception of our beloved son
Menjemput yang berbahagia
Tan Sri/Puan Sri/Dato' Seri/Datin Seri/
Dato’/Datin/Tuan/Puan/Encik/Cik
ke majlis perkahwinan
putera kami
Cordially invite you to join us at the Wedding Reception of our beloved son
Cordially invite you to join us at the Wedding Reception of our beloved son
Menjemput yang berbahagia
Tan Sri/Puan Sri/Dato' Seri/Datin Seri/
Dato’/Datin/Tuan/Puan/Encik/Cik
ke majlis perkahwinan
putera kami